ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

C1 Βραχυπρόθεσμη από κοινού κατάρτιση προσωπικού

Όλοι οι εταίροι θα στείλουν κατάλληλους και συνδεδεμένους επαγγελματίες ΕΕΚ σε αυτή την εκπαίδευση. Καθώς η εκπαίδευση θα γίνει στα Αγγλικά, όλοι οι εταίροι θα διασφαλίσουν ότι όσοι έχουν επιλεγεί να την παρακολουθήσουν, θα έχουν εξαιρετικές δεξιότητες αγγλικής γλώσσας. Ενώ η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση θα μπορούσε, και στο μέλλον, να παρέχεται σε τοπικό περιβάλλον, είναι σαφές στους εταίρους ότι πρέπει να επωφεληθούν από την ευκαιρία που παρέχει το ERASMUS + για να φέρει μια μικρή ομάδα επαγγελματιών κοντά για να μοιραστούν εμπειρίες, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να αναπτύξουν θετικές εργασιακές σχέσεις για το μέλλον.

Το αποτέλεσμα της διακρατικής κατάρτισης του XCAPE θα είναι η ίδρυση μιας διακρατικής ομάδας επαγγελματιών κατάρτισης που θα υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και θα αναπτύσσουν περαιτέρω τις εργασιακές τους σχέσεις στο μέλλον.

Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει συνολικά 60 ώρες μάθησης χωρισμένες σε 3 διαφορετικές φάσεις.

Αυτή η διακρατική κατάρτιση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ισλανδία τον Δεκέμβριο του 2020.