Партньори

Запознайте се с партньорите по проекта!

RightNow ehf

Организацията RightNow е МСП, което работи в областта на анализа, оценката и изследванията насочени към развитие на науката, иновациите и уменията в Исландия в сътрудничество с национални и международни организации. Персоналът на организацията притежава образование в областта и дългогодишен опит в разнообразни инициативи. Персоналът има опит в координиране на проекти и е участвал в редица европейски и скандинавски проекти в тази област.

RRIS е базирана на знания организация с богат опит и ноу-хау в различни сфери. Дейността на компанията е фокусирана върху работа в посока подобряване на политиките в редица области като развитие на умения, изследователска дейност, иновации, предприемачество, създаване на клъстери и библиометрика. Налице са редица публикации на персонала на RRIS през последните години, базирани на резултати от проекти с негово участие.

Мисията на RightNow е да насърчава сътрудничество с европейски организации в областта на изследванията, иновацията и развитието на умения.

Contact information

Website address
https://www.thorvald.eu

имейл адрес
thorvald@rightnowgroup.eu