Партньори

Запознайте се с партньорите по проекта!

Spectrum Research Centre CLG

Spectrum Research Centre (SRC) е основан през 2017 г., за да подкрепя младите академици да реализират изследванията си. SRC е основан специално по искане на местни изследователи и следдипломни студенти в областта на социалните науки, идентифицирали необходимост на местно ниво от създаване на пространство, където изследователските хипотези и констатации да могат да се валидират чрез местни действия. В началото SRC има за цел да подкрепя академичната област във всички дейности от изследванията; с развитието на компанията обаче целта е предоставяне на възможности за европейска перспектива на изследванията. Броят на изследователите, които спомагат работата на компанията, е достигнал 22, а дългосрочната цел е създаване на център за образователни иновации, където констатациите от изследванията могат да се прилагат на практика.

Contact information