Партньори

Запознайте се с партньорите по проекта!

Rightchallenge

Асоциация RightChallenge е неправителствена организация, чиято цел е промотиране на образованието, обучението и културата като средства за социално включване и равни възможности.

Една от силните страни на организацията е интердисциплинарния й подход и способността за обединяване на сектори и дисциплини по начини, които са смислени и имат потенциал да предизвикат промяна. Инициативите на  асоциация RightChallenge в областта на културата включват предоставяне на учебни програми, курсове и семинари, организиране на културни събития, посещения на исторически и културни обекти, лекции по литература, история, поезия и др. RightChallenge организира и редица други инициативи, като динамично четене, редакция и представяне на книги, изложби на визуално изкуство, video mapping шоута и светлинни фестивали. Асоциацията се стреми да насърчава грамотността и да промотира културата като инструмент за лично, социално и образователно развитие.

Contact information

Website address
http://www.rightchallenge.org