IO3 - XCAPE онлайн учебен портал

INNOVENTUM ще разработи онлайн учебен портал като единно място с незабавен достъп до пълния набор от разработените дигиталните предизвикателства (digital breakouts). Предложеният портал ще поддържа широк набор от иновативни онлайн материали/ Ще включва механизъм за проследяване на обучаемите, за да позволява на фронт-лайн обучителите да следят напредъка на обучаемите в различните предизвикателства. Ще поддържа учебната програма и наръчника за преподаватели в сферата на ПОО като онлайн книга и ще включва всички стандартни и очаквани функционалности за социални медии, които в днешно време са неизменна част от онлайн обучението.

Прототипът на портала ще бъде наличен за тестване от партньорите през февруари, 2020 и ще бъде допълнително надграден  през 2020 г., за да включва пълния набора от дигитални предизвикателства и учебната програма и наръчника на преподаватели в сферата на ПОО.