ДОБРЕ ДОШЛИ!

XCAPE е проект, финансиран по програма Еразъм+, с продължителност от септември 2019 г. до края на август 2021 г.

На този уебсайт ще откриете информация за събитията, организирани по проекта, както и за разработените обучителни ресурси.

Целите на проекта са: - Промотиране на креативно и критично мислене чрез разработване на алтернативни педагогически ресурси, използващи дигитални предизвикателства базирани на конструктивистката теория за ученето – Насърчаване на развитието на умения за креативно и критично мислене в сферата на ПОО – Подкрепа на новаторски насочени преподаватели в сферата на ПОО за използване на потенциала на мобилните среди за обучение за изграждане на набор от умения с висока стойност сред маргинализираните групи – Стимулиране на предприемачески дух сред младите европейци чрез насърчаване развитието на необходимите умения за проучване, подбор, анализ, организация и представяне на информация  

За постигането на тези цели ще се разработят следните интелектуални резултати:
IO1: XCAPE Набор от от дигитални предизвикателства (digital breakouts) – ще обхваща разнообразни дигитални предизвикателства на различни по сложност нива   (начално, за напреднали, експертно и др.) за развитие на ключови компоненти на креативно и критично мислене. IO2: Обучителна програма и наръчник – ще предоставя постоянна подкрепа за професионално развитие на преподаватели в сферата на ПОО, за да им позволи да овладеят пълния потенциал на тези нови динамични учебни ресурси. IO3: XCAPE онлайн обучителна платформа – специална, напълно мобилна, колаборативна онлайн учебна среда, която предоставя достъп до всички дигитални предизвикателства.